Matomo webbanalys

Skillnader mellan Google Analytics (GA) och Matomo

Tjänst eller Open Source

Den kanske viktigaste skillnaden är att GA är en proprietär molntjänst som ägs av amerikanska Google (bolaget heter numera Alphabet, men vi kallar det Google fortsatt för enkelhetens skull), medan Matomo är Open Source. Det betyder att koden för Matomo utvecklas publikt och att den är fri för vem som helst att ladda ner. Du kan givetvis köpa Matomo som en molntjänst från företag som paketerar och uppdaterar tjänsten löpande och driftar den på svensk infrastruktur. Basversionen av GA tillhandahålls "kostnadsfritt" av Google mot att du delar med dig av dina användares data till Google.

GDPR - Privacy

GA innebär stora utmaningar utifrån GDPR eftersom tjänsten ägs av ett amerikanskt bolag med servrar i USA, vilket gör att dina besökares IP adresser och beteendemönster röjs såväl till Google som till amerikanska myndigheter (vilket inte är kompatibelt med GDPR).

Matomo går att sätta upp så att det stödjer GDPR fullt ut, men notera att man behöver ha koll på hur man sätter upp Matomo för att följa lagstiftningen. I Matomo finns det verktyg som hjälper dig att följa GDPR och en hel sektion i administrationssidorna handlar om privacy.

Åtkomst och ägarskap av data

I GA ligger data i Googles servrar och det betyder att ditt data ligger på många platser inom Googles infrastruktur. Om du kör Matomo kan du ha full kontroll på var datat hamnar och vem som har tillgång till det, eftersom du kan välja vem som skall ta hand om systemet och var servern ligger rent fysiskt.

Full data eller samplingar

I Matomo kan du lagra alla data som samlas in så länge du vill medans du i den fria versionen av GA kan uppleva att data blir samplat (dvs Google baserar rapporter som visas på en delmängd av datar för att spara på resurser.) I Google 360 (betalversionen) får du lagra all data.

Anpassningar och att utöka med mer funktioner

Matomo är en mjukvara som du eller den leverantör du anlitar kan anpassa utifrån era behov. Ni får ju full tillgång till koden. I Matomo kan du installera färdiga plugins - det finns båda fria plugin och premium plugins - och du kan även skriva egna plugins till Matomo eller göra andra anpassningar.

GA däremot kan endast anpassas genom den konfiguration som finns i gränssnittet. I GA finns fler färdiga integrationer mot andra plattformar eftersom Google så länga varit marknadsledande. Google erbjuder tex Optimize för att göra A/B tester och content targeting eller som sagt Google Datastudio, dessa produkter är väldigt väl integrerade med GA. I Matomo världen sker denna typ av utökning genom plugins.